>

اپلیکشن خرید غذای اندروید


اپلیکشن خرید غذای اندروید-منوی غذااپلیکشن خرید غذای اندروید-صفحه اولاپلیکشن خرید غذای اندروید-سبد خرید

اپلیکشن خرید غذای اندروید-صفحه ثبت ناماپلیکشن خرید غذای اندروید-سبدخریداپلیکشن خرید غذای اندروید-منوی غذااپلیکشن خرید غذای اندروید-صفحه ورود

لینک هر گونه کپی برداری از این اثر پیگرد قانونی دارد

نمونه طراحی های انجام شده

دیزاین فروشگاهدیزاین فروشگاهدیزاین رستوران

لینک هر گونه کپی برداری از این اثر پیگرد قانونی دارد

سیستم تحت وب نمایشگاه مجازی خودرو

سیستم تحت وب نمایشگاه مجازی خودرو دارای سه پنل مدیریت کل ومدیریت نمایشگاه و کاربران میباشد

امکانات پنل مدیریت کل شامل موارد زیر میاشد:

 • امکان ثبت نامحدود خودرو
 • ثبت خودروهای انحصاری و اشتراکی
 • آمار گیری
 • تایید و مدیریت خودرو های ثبت شده توسط کاربران و نمایشگاه ها
 • لیست کاربران و نمایشگاه ها
 • ثبت واحد پولی
 • ثبت مناطق 
 • ثبت برند خودرو
 • مدیریت قیمت گذاری نمایشگاه ها
 • ارسال اطلاعیه به صفحه ی کاربران و نمایشگاه ها براساس مناطق یا مجزا
 • مدیریت نظرات گزارش شده در بخش اطلاعیه،خودرو ها
 • تعریف پلان برای نمایشگاه ها
 • مدبریت تیکت های نمایشگاه ها
 • مدیریت حساب کاربری
 • و...

پنل مدیریت

امکانات پنل مدیریت نمایشگاه شامل موارد زیر میاشد:

 • ثبت و مدیریت خودرو
 • قیمت گذاری به خودرو های اشتراکی کل سایت وانحصاری خود
 • ثبت اطلاعیه و اخبار های مرتبط در صفحه شخصی
 • ایجاد نظرسنجی در صفحه شخصی
 • ثبت مشخصات (نمایشگاه،شرکت،..)در صفحه شخصی
 • ارسال تیکت به مدیریت
 • فعالیت های اخیر
 • و...

پنل مدیریت نمایشگاه

امکانات پنل کاربران شامل موارد زیر میاشد:

 • ثبت و مدیریت آگهی خودرو
 • ثبت نظر و لایک در بخش های مختلف
 • جستجو بر اساس مناطق،برند،نمایشگاه و...
 • فعالیت های اخیر
 • مدیریت حساب کاربری
 • و...


صفحه اصلی کاربرانصفحه اصلی کاربرانصفحه اصلی کاربران

لینک هر گونه کپی برداری از این اثر پیگرد قانونی دارد